Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • löytyykö DIMECCin verkostosta yrityksiä, jotka ovat halukkaita keräämään ja luovuttamaan tietojaan?
 • onko 2-vuotinen hanke riittävän pitkä vai pitäisikö lähteä hakemaan heti esim. 3 vuoden hanketta? (tietojen kerääminen vie aikaa ja sitä pitää tehdä pitkäjänteisesti)

Hankkeen päävaiheet

 1. Ttoimialan Toimialan valinta
 2. Arkkitehtuurianalyysi ml. liiketoimintahyötyjen kartoitus
 3. Tietoverkossa kulkevan datan oikeat keräilypaikat
 4. Keräinten asennus
 5. Datan keräyksen alkaminen ja päättyminen (aika)
 6. Datan luovutus ja vastaanotto tutkimukseen, digitaalinen forensiikkaan ja sisäiseen (tilintarkastusyhteisön tekemään) tarkastukseen
 7. Datan käsittely AI:lla
 8. Tutkimus ja algoritmien sovitus/kehitys
 9. Hyötyjen kartoitus ja tulosten raportointi
 10. Jatkosuunnittelu

...

 • data operaattori?
 • sensorien asentaja? mittausdatan kerääjä?
 • mittausdatan siivoaja? data-analyytikko?
 • datan visualisointi?
 • ohjelmoijat?
 • asiakkaat?
   
 • Ai:lle alkuperäinen aineisto täysin muuttamattomana