Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Additional comments

Research question #1

Use of multi-dimensional assurance and attribute-based identity management (authentication, authorization, etc.) in trust-based transactions

https://tools.ietf.org/html/rfc8485
https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63-3.html

Missä on riski: vaatii usean avaintoimijan hyväksynnän ja yhteistyön niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta.

Uutuusarvo: vaatii yhteistoimintaa usean eri toimijan välillä (different legal entities, network of systems), tarvitaan neutraali toimija, markkinaa ei ole vielä olemassa.

Key activities

Tools & methods

Deliverables

Application areas

Research question #2

Identity & assurance models for multi-entity environment, where appropriate trust is required, but risks and responsibilities need to be minimizedMissä on riski: vaatii usean avaintoimijan hyväksynnän ja yhteistyön niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta. Vaatii ison panostuksen kansainväliseen viestintään ja markkinointiin, jotta malli saa yleisen hyväksynnän.
Key activitiesPoCs with relevant end users, cross-border concept
Tools & methods

Deliverables

Application areas

Research question #3

Use of zero-knowledge proofs in commercial use casesMissä on riski: vaatii usean avaintoimijan hyväksynnän ja yhteistyön niin yksityiseltä kuin julkiselta puolelta.
Key activities

Tools & methods

Deliverables

Application areas

Industrial partners

FINDY, Tieto, trust network operators, Metso, Digia

Research partners

VTT

Relevant public authorities

Digital and Population Data Services Agency ("Digi- ja väestötietovirasto", starts its operation in Finland on Jan 1, 2020)

Themes & topics for international co-operationInternational partners

MyData Global, Sovrin Foundation, GlobalSign,

Schedule / DurationEstimated effort - industryEstimated effort - research...